Obaviještavaju se korisnici da 22.12.2023. godine reciklažno dvorište radi od 9:00 do 13:00 sati.

Komunalac Vrbovsko

Temeljem odredbe članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnost (u nastavku: Društvo), Uprava društva Komunalac d.o.o., dana 17. studenoga 2023. godine, raspisuje sljedeći
 
NATJEČAJ
za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju vozila - autobusa
 
1. PREDMET PRODAJE
Predmet prodaje je vozilo - autobus u vlasništvu društva Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti sa sljedećim karakteristikama:
 • Vrsta vozila: M3 autobus
 • Marka i tip vozila: ISUZU TURQUOISE
 • Model: C – 27B555, 175
 • Broj šasije: NNAMMZ7LE02000566
 • Godina proizvodnje: 2006.
 • Registarska oznaka: RI 7343 J
 • Snaga motora: 129 KW
 • Radna zapremnina motora: 5193 cm2
 • Stanje putomjera: 416.372,7 km
 • Stanje vozila: nije u voznom stanju
 • Dijagnostika: poteškoće sa kompjuterom motora.

2. UVJETI PRODAJE

2.1. Kupoprodaja po načelu «viđeno-kupljeno»
2.2. Početna cijena 4.500,00 eura (cijena uključuje porez na dodanu vrijednost)
2.3. Plaćanje u roku od 15 dana nakon ispostavljanja računa
2.4. Troškove preuzimanja sa lokacije u Vrbovskom (sjedište prodavatelja: Željeznička 1/a, 51 326 Vrbovsko), parkiralište pored upravne zgrade, snosi odabrani ponuditelj
 

Na temelju odredbe članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku: Komunalac d.o.o.), u vezi sa odredbama članka 7. stavak 1. i članka 13. stavak 1. Pravilnika o radu, Uprava društva Komunalac d.o.o. dana 31. listopada 2023. godine donosi

ODLUKU
o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 1 voditelja odjela financija i računovodstva (m/ž)

Ovom Odlukom o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 1 voditelja odjela financija i računovodstva (m/ž) (u nastavku: Odluka) utvrđuju se sljedeći uvjeti za prijem u radni odnos:

CJELOKUPNI TEKST NATJEČAJA NALAZI SE PRILOGU OVE OBJAVE!

PRILOZI


 1. ODLUKA O UVJETIMA I OBJAVI NATJEČAJA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME 1 VODITELJA ODJELA FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA (M/Ž) - pdf
 2. ODLUKA O UVJETIMA I OBJAVI NATJEČAJA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME 1 VODITELJA ODJELA FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA (M/Ž) - word

 

Naručitelj Komunalac d.o.o. upućuje zainteresiranim gospodarskim subjektima ovaj Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju za sezonu 2023./2024. na području Grada Vrbovskog.
Sukladno članku 12. stavak 1. točka b) Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) Naručitelj nije dužan primijeniti navedeni Zakon za nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura. Nabava radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 eura bez PDV-a, sukladno članku 15. stavak 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi, smatra se jednostavnom nabavom koju Naručitelj provodi sukladno internom općem aktu poštujući načela javne nabave. Slijedom prethodno navedenog Komunalac d.o.o. donio je interni Pravilnik o jednostavnoj nabavi – pročišćeni tekst - KLASA: 003-05/18-01-6, URBROJ; 2193-07-01-18-3 od 9. kolovoza 2018. godine te se ova jednostavna nabava provodi temeljem odredbe članka 10. predmetnog Pravilnika.
 
1. PODACI O NARUČITELJU: Komunalac d.o.o., Željeznička 1/a, Vrbovsko, OIB: 45552012966, MBS: 040322386, odgovorna osoba: Nikolina Osojnički, bacc.ing.traff., članica Uprave
2. OPIS PREDMETA NABAVE:
2.1. PREDMET NABAVE: Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju za sezonu 2023./2024. na području Grada Vrbovskog – 4 područja - zona sukladno tablici iz točke 2.6. ovog Poziva.
            CPV: 45233141-9 – Radovi na održavanju cesta
 
CJELOKUPNI TEKST POZIVA NALAZI SE PRILOGU OVE OBJAVE!

PRILOZI


 1.  POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU RADOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKOM RAZDOBLJU ZA SEZONU 2023./2024. NA PODRUČJU GRADA VRBOVSKOG - pdf
 2. POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU RADOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKOM RAZDOBLJU ZA SEZONU 2023./2024. NA PODRUČJU GRADA VRBOVSKOG - word

 

Na temelju odredbe članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku: Komunalac d.o.o.), u vezi sa odredbama članka 7. stavak 1. i članka 13. stavak 1. Pravilnika o radu, Uprava društva Komunalac d.o.o. dana 06. listopada 2023. godine donosi

ODLUKU
o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 1 vozača/strojara (m/ž)

Ovom Odlukom o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 1 vozača/strojara (m/ž) (u nastavku: Odluka) utvrđuju se sljedeći uvjeti za prijem u radni odnos:

CJELOKUPNI TEKST NATJEČAJA NALAZI SE PRILOGU OVE OBJAVE!

PRILOZI


 1.  ODLUKA O UVJETIMA I OBJAVI NATJEČAJA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME 1 VOZAČA/STROJARA (M/Ž) - pdf
 2. ODLUKA O UVJETIMA I OBJAVI NATJEČAJA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME 1 VOZAČA/STROJARA (M/Ž) - word

Odaberite jezik