Naručitelj Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku: Komunalac d.o.o.) upućuje ovaj Poziv na dostavu ponuda za nabavu opskrbe električnom energijom sukladno tehničkoj specifikaciji i količinama  iz Troškovnika u prilogu ovog Poziva. Sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13 i 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robe i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane odredbama Zakona o javnoj nabavi već navedenu nabavu mora urediti i postupati po svojem internom aktu. Slijedom prethodno navedenog naručitelj Komunalac  d.o.o. je donio svoj interni Pravilnik o provedbi postupaka bagatelne nabave, URBROJ: 306/01-2014, temeljem kojeg se provodi ovaj postupak nabave.

PREDMET NABAVE

Predmet nabave je opskrba električnom energijom. CPV oznaka 09310000-5 – opisno: električna energija

Poziv na dostavu ponude
pdf
Kliknite ikonu za pregled
 
Odluka o početku postupka nabave
pdf
Kliknite ikonu za pregled
  1. Izjava o sukobu interesa - Maja Žuteg
  2. Izjava o sukobu interesa - Vesna Kratofil
  3. Izjava o sukobu interesa - Valentina Mužević
  4. Troškovnik

Odaberite jezik