Naručitelj Komunalac d.o.o. Vam upućuje Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge revizije godišnjih financijskih izvještaja. Sukladno članku 18., stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robe i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane odredbama Zakona o javnoj nabavi već navedenu nabavu mora urediti i postupati po svojem internom aktu. Slijedom prethodno navedenog naručitelj Komunalac d.o.o. donio je svoj interni Pravilnik temeljem kojeg se provodi ova nabava.

PREDMET NABAVE

Predmet nabave je nabava usluge revizije godišnjih financijskih izvještaja.

pdf
Kliknite ikonu za pregled

Odaberite jezik