OBAVIJEST STANOVNICIMA SVIH MJESNIH ODBORA GRADA VRBOVSKOG

Prilikom odvoza reciklabilnog otpada (papir, karton, plastika i metal), ustanovljeno je da učestalo dolazi do pogrešnog razvrstavanja otpada pa tako u spremniku za reciklabilni/odvojeni otpad naši djelatnici nalaze razne vrste drugog otpada koji se ne smije odlagati u taj spremnik.

Molimo da ne miješate navedeni otpad, odnosno da u spremnike za reciklabilni otpad (papir, plastiku, karton i metal) ne stavljate druge vrste otpada (npr. ostatke hrane, kišobrane, cipele, prljavu reciklabilnu ambalažu i slično). Napominjemo kako je odvojeni/reciklabilni otpad potrebno oprati i osušiti prije stavljanja u spremnik za reciklabilni/odvojeni otpad. U suprotnom, cijeli spremnik predanog reciklabilnog otpada je neupotrebljiv za daljnju obradu.

Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vrbovskog propisana je ugovorna kazna koja se korisniku može izreći ukoliko se utvrdi da isti nepravilno odvaja otpad.

Molimo Vas da kod sljedećeg pražnjenja spremnika uvažite ovu obavijest, budući će naši djelatnici prilikom sljedećeg prikupljanja reciklabilnog otpada fotodokumentirati i evidentirati nepravilno razvrstani otpad, na temelju čega ćemo izricati propisane ugovorne kazne.

Učinimo prostor oko nas čišćim i ugodnijim za življenje!

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Vaš Komunalac d.o.o.

Kalendar događanja za 2022. godinu

Kalendar događanja za 2021. godinu

Odaberite jezik