Temeljem odredbe članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnost (u nastavku: Društvo) i Odluke skupštine društva KLASA: 025-01/22-01/3, URBROJ: 2193-07-01-22-6 od dana 28. lipnja 2022. godine, član uprave Stefani Jadro Štefančić, mag.iur, dana 4. kolovoza 2022. godine, raspisuje sljedeći

NATJEČAJ

za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju ratraka

1. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je ratrak u vlasništvu društva Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti sljedećim karakteristikama:

  • Vrsta vozila: RS stroj — ratrak
  • - Marka i tip vozila: PRINOTH
  • Napomena: vozilo nije u voznom stanju, oštećeno
CJELOKUPNI TEKST NATJEČAJA NALAZI SE PRILOGU OVE OBJAVE!

PRILOZI


  1. Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju ratraka

 

Kalendar događanja za 2022. godinu

Kalendar događanja za 2021. godinu

Odaberite jezik