Obavještavaju se korisnici da će se redoviti odvoz odvojivog otpada nastaviti u tjednu od 20.6. do 24.6 2022. godine, sukladno planu za prikupljanje miješanog komunalnog i odvojivog otpada sa područja grada Vrbovskog (https://drive.google.com/file/d/1x9ehQcAQESSlQ4TnyEcvPCxrGjNYdp2y/view) radi redovitog servisa te pripreme kontrole ispravnog odvajanja reciklabilnog otpada.

Komunalac d.o.o.

Kalendar događanja za 2022. godinu

Kalendar događanja za 2021. godinu

Odaberite jezik