Poštovani korisnici, obavješavamo Vas da se dana 6. svibnja 2024. godine neće vršiti odvoz reciklabilnog otpada.

Odvoz će se naknadno izvršiti u petak 10. svibnja 2024. godine.

Komunalac d.o.o.

Na temelju odredbe članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku: Komunalac d.o.o.), u vezi sa odredbama članka 7. stavak 1. i članka 13. stavak 1. Pravilnika o radu, Uprava društva Komunalac d.o.o. dana 03. svibnja 2024. godine donosi

ODLUKU
o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 2 radnika na složenijim poslovima (m/ž
)

Ovom Odlukom o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 2 radnika na složenijim poslovima (m/ž) (u nastavku: Odluka) utvrđuju se sljedeći uvjeti za prijem u radni odnos:

CJELOKUPNI TEKST NATJEČAJA NALAZI SE PRILOGU OVE OBJAVE!

PRILOZI


  1.  Odluka o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 2 radnika na složenijim poslovima (m/ž) - pdf
  2. Odluka o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 2 radnika na složenijim poslovima (m/ž) - word

 

Obavještavaju se korisnici da će djelatnici trgovačkog društva Komunalac d.o.o. u utorak, 16.4. i četvrtak 18.4. vršiti čipiranje spremnika za otpad na području MO Moravice u vremenu od 1!:30 do 13:30, i to sljedeće ulice i kućne brojeve: Školska 3, 3a, 5, 5a, 9,11, te Goranska do broja 15.

Komunalac d.o.o.

Na temelju odredbe članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku: Komunalac d.o.o.), u vezi sa odredbama članka 7. stavak 1. i članka 13. stavak 1. Pravilnika o radu, Uprava društva Komunalac d.o.o. dana 08. travnja 2024. godine donosi

ODLUKU
o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 1 pogrebnika (m/ž)

Ovom Odlukom o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 1 pogrebnika (m/ž) (u nastavku: Odluka) utvrđuju se sljedeći uvjeti za prijem u radni odnos:

CJELOKUPNI TEKST NATJEČAJA NALAZI SE PRILOGU OVE OBJAVE!

PRILOZI


  1. Odluka o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 1 pogrebnika (m/ž) - pdf
  2. Odluka o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 1 pogrebnika (m/ž) - word

Na temelju odredbe članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku: Komunalac d.o.o.), u vezi sa odredbama članka 7. stavak 1. i članka 13. stavak 1. Pravilnika o radu, Uprava društva Komunalac d.o.o. dana 08. travnja 2024. godine donosi

ODLUKU
o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 1 radnika na složenijim poslovima (m/ž)

Ovom Odlukom o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 1 radnika na složenijim poslovima (m/ž) (u nastavku: Odluka) utvrđuju se sljedeći uvjeti za prijem u radni odnos:

CJELOKUPNI TEKST NATJEČAJA NALAZI SE PRILOGU OVE OBJAVE!

PRILOZI


  1. Odluka o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 1 radnika na složenijim poslovima (m/ž) - pdf
  2. Odluka o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 1 radnika na složenijim poslovima (m/ž) - word

Kalendar događanja za 2022. godinu

Kalendar događanja za 2021. godinu

Odaberite jezik