Tvrtka
KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti
KOMUNALAC d. o. o. 

Sjedište/adresa
Željeznička Ulica 1/A, 51326 Vrbovsko

 

Predmet poslovanja

 • opskrba toplinskom energijom
 • održavanje čistoće
 • odlaganje komunalnog otpada
 • održavanje javnih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • tržnice na malo
 • održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova
 • obavljanje dimnjačarskih usluga
 • građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
 • turističke usluge u nautičkom turizmu
 • turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.
 • ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.
 • turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • pružanje usluga smještaja
 • pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na pripredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • poslovanje nekretninama
 • djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
 • agencijska djelatnosta u cestovnom prometu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
 • čišćenje svih vrsta objekata
 • djelatnosti pakiranja
 • organiziranje kulturnih, športskih, zabavnih i drugih sličnih manifestacija
 • iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • poticanje primjenjenih znanstvenih istraživanja te industrijske primjene i tržišne eksploatacije rezultata istraživanja i novih tehnologija i prijenos znanja iz javnog istraživačkog sekotra u proizvodnji
 • uspostavljanje suradnje znanosti i gospodarstva radi uključivanja znanstvenika istraživača u gospodarski razvitak
 • osiguravanje infrastrukturne, savjetodavne, marketinške i druge potpore inovativnim i tehnološkim projektima i njihovim nositeljima (inovatorima) s ciljem tehnološke operacionalizacije projekata, njihove stručne valorizacije, pravne zaštite
 • stručna pomoć tijelima lokalne samouprave u oblikovanju i ostvarivanju koncepta tehnološkog razvoja i inovativnog poduzetništva
 • poticanje i potpora osnivanju mreže poduzetničkih inkubatora i malih poslovnih zona (tehnoloških parkova)
 • razvijanje i održavanje mreže tehnoloških i drugih konzultanata od značenja za razvitak gospodarstva
 • prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja, proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
 • proizvodnja namještaja
 • pomoć i njega u kući
 • skrb izvan vlastite obitelji za najviše od 20 korisnika
 • proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije (energije sunca, vjetra, vode i biomase, te geotermale energije)
 • proizvodnja električne energije
 • prijenos električne energije
 • distribucija električne energije
 • opskrba električnom energijom
 • organiziranje tržišta električnom energijom
 • trgovina električnom energijom
 • proizvodnja toplinske energije
 • distribucija toplinske energije
 • opskrba toplinskom energijom
 • autopraonica
 • upravljanje zgradama
 • automehaničarske usluge
 • poljoprivredna djelatnost
 • integrirana djelatnost
 • integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
 • obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji
 • ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvodnja
 • gospodarsko korištenje prirodnih dobara
 • gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda

 

Pravni odnosi
Osnivački akt:
Izjava o osnivanju društva sastavljena je dana 19. veljače 2014. godine.
Odlukom člana društva od 01. srpnja 2014. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju i to čl.4. (predmet poslovanja) i dodan je članak 26. (završne odredbe). Potpuni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.


Ostali podaci

Društvo je nastalo podjelom društva KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti Vrbovsko, Željeznička ulica 1/A, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS 040134405, OIB 49090879289, temeljem Odluke o podjeli skupštine društva koje se dijeli od dana 19. veljače 2014. godine.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odaberite jezik