NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA abnner 2

Projekt ''Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada - Komunalac d.o.o., Vrbovsko'' (KK.06.3.1.18.0063)uspješno je završen. Tijekom provedbe projekta nabavljeno je jedno komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada te su provedene aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta.

Podsjetimo, projekt ''Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada - Komunalac d.o.o., Vrbovsko''sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Projekt se provodio u skladu sa Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.3.1.18.0063) i Dodatkom I Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Korisnik projekta je tvrtka Komunalac d.o.o., Vrbovsko, Željeznička 1/a, 51326 Vrbovsko. Ukupna vrijednost projekta je: 1.192.700,00 Kn, a EU sufinanciranje projekta: 1.013.795,00 Kn. Razdobljeprovedbe projekta traje od studenog 2020. do najkasnije siječnja 2022. Projekt je završen u prosincu 2021.

Sve informacije o projektu možete pratiti na našoj web stranici http://www.komunalac-vrbovsko.hr/

Više informacija potražite na stranicama https://strukturnifondovi.hr/ i https://opzo-opkk.hr/


Sadržaj objave isključiva je odgovornost tvrtke Komunalac d.o.o.

 

 

NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA banner 2

U okviru projekta ''Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada - Komunalac d.o.o., Vrbovsko'' (KK.06.3.1.18.0063) provedene se aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta kojima će stanovnici Grada Vrbovsko informirani  o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta i kompostiranju.

Navedene aktivnosti provode se putem letaka, a dodatne informacije o projektu, osim na internet stranici tvrtke Komunalac d.o.o., Vrbovsko  http://www.komunalac-vrbovsko.hr/ možete pronaći i na plakatima izvješenim u prostorijama tvrtke i Grada Vrbovsko, a sve pod logom:

Opširnije: Provedba projekta ''NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA - KOMUNALAC d.o.o.,...

 

NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA KOMUNALAC doobanner

Naziv projekta:  NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA - KOMUNALAC d.o.o., VRBOVSKO (KK.06.3.1.18.0063)

Opširnije: NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

Odaberite jezik