Općenito o SRC Bijela Kosa

 

          Najznačajniji projekt grada Vrbovsko SRC „Bijela kosa“ nalazi se sat vožnje udaljen od Zagreba, odnosno Rijeke, a trebao bi biti okosnica razvoja cjelogodišnjih športskih i rekreativnih aktivnosti i turizma, ne samo grada Vrbovskog i Gorskog kotara , kao mikroregije, već i cijele županije i Republike Hrvatske. Planinski masiv na kojem se nalazi planinski športski rekreacijski centar ima specifične mikroklimatske uvjete, koji zimi garantiraju dugo zadržavanje snijega, bez obzira na prodor toplih struja ili povišenih temperatura zraka u rano proljeće, a konfiguracija trasiranih skijaških staza, prema mišljenju stručnjaka je idealna, čak i za takmičarsko skijanje, odnosno u proljeće, ljeti i u jesen sa umjerenom klimom omogućava planinarenje, alpinizam, brdski biciklizam, rekreativno jahanje i ostale sadržaje.

 

Provedbene aktivnosti SRC Bijela Kosa

 

         Grad Vrbovsko je tijekom nekoliko proteklih godina izradio Studiju o utjecaju projekta na okoliš, Studiju gospodarske opravdanosti izgradnje centra, urbanistički plan uređenja prostora, izradio idejno rješenje centra, ishodio lokacijsku dozvolu, izradio glavne i izvedbene projekte za skijaške staze i dovod infrastrukture do skijališta, osnovao trgovačko društvo Bijela kosa d.o.o. Vrbovsko, koji je bio nositelj cijele investicije, i osigurao inicijalna sredstva za nastavak daljnjih aktivnosti. Riješeni su imovinsko-pravni odnosi, tj. izvršen je postupak izvlaštenja, ishođene su građevinske dozvole, šuma na trasi skijaške staze je posječena, te su započeti i završeni tijekom prošle godine radovi na dovodu infrastrukture od naselja jablan do centra.

Odaberite jezik

Urbanistički plan Bijela kosa