Poštovani korisnici,

Recikažno dvorište dana 26. srpnja 2022. godine započinje sa  redovnim radom.

Korisnici će moći predavati otpad na reciklažno dvorište  sukladno Odluci o radnom vremenu reciklažnog dvorišta (Ljetno radno vrijeme, od 1. travnja do 31. listopada: Utorak, od 11:00 do 18:00 sati, Petak, od 11:00 16:00 sati , te svake prve subote u mjesecu od 10:00 do 13:00. Zimsko radno vrijeme, od 1. studenog do 31. ožujka: Utorak, od 10:00 do 16:00, Petak, od 9:00 do 15:00; Svaka prva subota u mjesecu, 10:00 do 13:00 ).

Za sve dodatne informacije obratite se na broj telefona 099/362-0791

Vaš Komunalac d.o.o.

 

 

LJETNO RADNO VRIJEME
 OD 1. TRAVNJA DO 31. LISTOPADA

  • Utorak: 11:00 do 18:00 sati,
  • Petak: 11:00 16:00 sati
  • prva subota u mjesecu: 10:00 do 13:00 sati

 

ZIMSKO RADNO VRIJEME
OD 1. STUDENOG DO 31. OŽUJKA
  • Utorak: 10:00 do 16:00 sati
  • Petak: 09:00 do 15:00 sati
  • prva subota u mjesecu, 10:00 do 13:00 sati

KONTAKT

 

Grad Vrbovsko


Tel: 099/362-0791 

Odaberite jezik