Na području Grada Vrbovskog postoji 20 groblja.

  • mjesni odbor Vrbovsko: groblja „Krš“ i „Lovnik“
  • mjesni odbor Moravice: groblje u Dokmanovićima, Radoševićima, ulici Ilije Petrovića i u ulici Goranskoj
  • mjesni odbor Severin na Kupi: groblja u Severinu na Kupi, Damlju, Liplju i Zdihovu
  • mjesni odbor Gomirje: groblja u Gomirju, Brezovoj Poljani i Kamenskom
  • mjesni odbor Lukovdol: staro i novo groblje
  • mjesni odbor Plemenitaš: groblje u Plemenitašu
  • mjesni odbor Ljubošina: groblja na Ljubošini i Trnovoj Poljani
  • mjesni odbor Jadrč-Osojnik: groblja u Vrlikom Jadrču i Osojniku

      Sva groblja su komunalni objekti u vlasništvu Grada Vrbovskog. Grobljima u Mjesnom odboru Vrbovsko (groblja „Krš“ i „Lovnik“) upravlja „Komunalac d.o.o. Vrbovsko, a svim ostalim grobljima upravlja Grad Vrbovsko. Obavljanje pogrebnih poslova (preuzimanje umrlih osoba, opremanje, prijevoz, prijenos umrlih do mjesta ukopa, ispraćaj i sahrana) na svim grobljima obavlja Komunalac d.o.o. Vrbovsko.

 

POGREBNO VOZILO
     

 

CJENICI

Odaberite jezik

ZAKONSKI PROPISI


 
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja

Kliknite ikonu za pregled

 

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima na području Grada Vrbovskog
Kliknite ikonu za pregled
 
Rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih, opće sanitarnih, zdravstvenih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine
Kliknite ikonu za pregled
 
Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti
Kliknite ikonu za pregled
 

ZAKON O GROBLJIMA

Internet url icon

ZAKON O pogrebničkoj djelatnosti

Internet url icon

Odluka o visini grobnih naknada

Internet url icon

Odluka o grobljima na podpručju grada Vrbovskog

Pravilnik o pravilima ponašanja na groblju

Zahtjev za izdavanje odobrenja za izvođenje radova na groblju