Odaberite jezik

Očitovanje na Prijedlog l. Izmjene Cjenika pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Vrbovskog

Kliknite ikonu za pregled

Suglasnost Grada Vrbovskog na prijedlog I. izmjene Cjenika pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na
području Grada Vrbovskog trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Željeznička 1A., Vrbovsko

Kliknite ikonu za pregled

Odluka o donošenju I. izmjene cjenika pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Vrbovskog s početkom primjene od 1. listopada 2022. godine


Kliknite ikonu za pregled

Suglasnost na Cjenik pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na
području Grada Vrbovskog trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Željeznička 1A., Vrbovsko

Kliknite ikonu za pregled


Odluka o donošenju Cjenika pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpadalna području Grada
Vrbovskog s početkom primjene od 1. svibnja 2022. godine i Cjenik

Kliknite ikonu za pregled


Obavijest o novom Cjeniku javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada (primjena od 01.01.2019. godine)

Kliknite ikonu za pregled

 

ZAKONSKI PROPISI

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Vrbovskog za razdoblje 2017. – 2022. godine

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Plan gospodarenja otpadom grada Vrbovskog

Internet url icon

ZAKON O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM