akumulatori

Otpadne baterija i akumulatore dužne su preuzimati sve trgovine i servisi koji ih prodaju, bez naknade i obveze kupnje za krajnjeg korisnika i bez obzira na proizvođača. U većim trgovinama nalaze se spremnici za prihvat baterija. Ovlašteni sakupljači za PGŽ su Jadran metal d.o.o. (052/535-166) i Metis d.d. (besplatni broj 0800-0051)

Odaberite jezik