motorno ulje

Otpadna ulja mogu se predati ovlaštenim sakupljačima za PGŽ, poduzećima Metis d.o.o. na broj 0800-0051 ili IND-EKO d.o.o. (051/336-093). Motorna ulja koja se mijenjaju kod automehaničara, mehaničari su dužni adekvatnuo zbrinuti.

Odaberite jezik