otpadne gume

Prilikom zamjene guma, stare gume mogu se odližiti kod vulkanizera koji ih je dužan preuzeti bez naknade. Besplatan odvoz guma također možete zatražiti kod ovlaštenih sakupljača, poduzeća Metis d.o.o. na besplatan broj 0800-0051.

Odaberite jezik