Opasni otpad

Boje, tinta, ljepila i smole, otapala, fotografske kemikalije, pesticidi, baterije (nikal-kadmij baterije i olovne baterije), akumulatori, otpadna ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje). Opasni otpad svi građani i posjednici dužni su sakupljati odvojeno od komunalnog i ostalih vsta otpada jer sadrže štetne sastojke koji nepovoljno djeluju na zdravlje ljudi i opterečuju okoliš,, a istovremeno vrlo vrijedne sastojke koji se iz njega mogu izdvajati i ponovno upotrijebiti.

Odaberite jezik