logotip Komunalac
Komunalac Vrbovsko
Željeznička 1/a, 51326 Vrbovsko

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
Obrazac broj 2 
 
 
Podaci važni za prepoznavanje informacije:
Upisati način pristupa nakon odabira stavke * na drugi prikladan način

NAPOMENA: Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije

PRAVO NA ŽALBU: Ukoliko tijelo javne vlasti ne riješi zahtjev u roku od 15 dana, odnosno u zakonskim slučajevima produženja roka za rješavanja zahtjeva za dodatnih 15 dana, o kojem produženju je pravovremeno obavijestilo podnositelja, podnositelj zahtjeva ima pravo izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje. Podnositelj zahtjeva ima pravo izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje ukoliko je nezadovoljan donesenim rješenjem tijela javne vlasti.

Odaberite jezik