Vrbovsko, 5. prosinca 2022.
KLASA: 406-01/22-01/8
URBROJ: 2193-07-01-22-1
 
Temeljem odredbe članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnost (u nastavku: Društvo), članovi uprave Nikolina Osojnički, bacc.ing.traff. i Stefani Jadro Štefančić, mag.iur., dana 5. prosinca 2022. godine, raspisuje  sljedeći
 
NATJEČAJ 
za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju radnog stroja
 
1. PREDMET PRODAJE
Predmet prodaje je radni stroj u vlasništvu društva Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti sa sljedećim karakteristikama:
 • Vrsta vozila: RS Višeradni stroj
 • Marka i tip vozila: JCB 4CX
 • Model: SM
 • Broj šasije: SLP4CXFS4E0945209
 • Godina proizvodnje: 2004.
 • Registarska oznaka: RI 614 KZ
 • Snaga motora: 75 KW
 • Radna zapremnina motora: 3990 cm2.
CJELOKUPNI TEKST NATJEČAJA NALAZI SE PRILOGU OVE OBJAVE!

PRILOZI


 1.  Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju radnog stroja - pdf
 2. Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju radnog stroja - word

 

Na temelju odredbe članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku: Komunalac d.o.o.), u vezi sa odredbama članka 7. stavak 1. i članka 13. stavak 1. Pravilnika o radu, uprava društva Komunalac d.o.o. dana 17. studenog 2022. donosi

ODLUKU

o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 1 voditelja odjela financija i računovodstva (m/ž)

Ovom Odlukom o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 1 voditelja odjela financija i računovodstva (m/ž) (u nastavku: Odluka) utvrđuju se sljedeći uvjeti za prijem u radni odnos:

CJELOKUPNI TEKST NATJEČAJA NALAZI SE PRILOGU OVE OBJAVE!

PRILOZI


 1.  Odluka o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 1 voditelja odjela financija i računovodstva (m/ž)

 

Na temelju odredbe članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku: Komunalac d.o.o.), u vezi sa odredbama članka 7. stavak 1. i članka 13. stavak 1. Pravilnika o radu, uprava društva Komunalac d.o.o. dana 17. studenog 2022. donosi

ODLUKU

o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 1 stručnog suradnika za opće, pravne i kadrovske poslove (m/ž)

Ovom Odlukom o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 1 stručnog suradnika za opće, pravne i kadrovske poslove (m/ž) (u nastavku: Odluka) utvrđuju se sljedeći uvjeti za prijem u radni odnos:

CJELOKUPNI TEKST NATJEČAJA NALAZI SE PRILOGU OVE OBJAVE!

 

PRILOZI


 1.  Odluka o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 1 stručnog suradnika za opće, pravne i kadrovske poslove (m/ž)

U petak, 21. listopada 2022. godine društvo Komunalac je uz prisustvo Gradonačelnika Grada Vrbovskog i djelatnika gradske uprave započelo sa zaprimanjem ambalaže u sustavu povratne naknade. Odaziv građana na otvaranju je bio vrlo dobar, te je prikupljeno više od 1000 ambalažnih jedinica.

 Reciklažno dvorište u Vrbovskom jedino mjesto na području grada, a i okolice,  gdje se zaprima plastična, metalna te staklena ambalaža koja je u sustavu povratne naknade. Isplata naknade vrši se na licu mjesta.

Otkup se vrši na  na uredovne dane reciklažnog dvorišta na adresi Ulica hrvatskih branitelja 3F,  (1.U zimskim mjesecima (1.studeni do 31. ožujka): utorak od 10:00 do 16:00 sati, petak: od 9:00 do 15:00 sati, te svaku prvu subotu u mjesecu od 10:00 do 13:00 sati. 2. U ljetnim mjesecima (od 1.travnja do 31.listopada):utorak: od 11:00 do 18:00 sati, petak: od 11:00 do 16:00 sati, te svaku prvu subotu u mjesecu od 10:00 do 14:00 sati. Ambalaža koja se zaprima mora na sebi imati otisnut natpis "POVRATNA NAKNADA 50 lp". Sukladno Članku 24. stavki 7 Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži ("Narodne novine", broj 88/15, 78/16,116/17, 14/20 i 144/20) Prodavatelj i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužni su i smiju preuzeti od potrošača – fizičke osobe otpadnu ambalažu od pića u količini do najviše 80 otpadnih ambalažnih jedinica dnevno po pojedinom potrošaču.

 

GALERIJA SLIKA:


 

Obavještavaju se korisnici da od petka, 21.listopada 2022. godine društvo Komunalac d.o.o. započinje sa zaprimanjem otkupne plastične, AL/Fe te staklene ambalaže.

Otkup će se vršiti na uredovne dane reciklažnog dvorišta na adresi Ulica hrvatskih branitelja 3F (1.U zimskim mjesecima (1.studeni do 31. ožujka):utorak od 10:00 do 16:00 sati, petak: od 9:00 do 15:00 sati, te svaku prvu subotu u mjesecu od 10:00 do 13:00 sati.2. U ljetnim mjesecima (od 1.travnja do 31.listopada):utorak: od 11:00 do 18:00 sati, petak: od 11:00 do 16:00 sati, te svaku prvu subotu u mjesecu od 10:00 do 14:00 sati. Ambalaža koja se zaprima mora na sebi imati otisnut natpis "POVRATNA NAKNADA 50 lp". Sukladno Članku 24. stavki 7 Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži ("Narodne novine", broj  88/15, 78/16,116/17, 14/20 i 144/20) Prodavatelj i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužni su i smiju preuzeti od potrošača – fizičke osobe otpadnu ambalažu od pića u količini do najviše 80 otpadnih ambalažnih jedinica dnevno po pojedinom potrošaču.

Odaberite jezik