Vrbovsko, 1. prosinca 2021.
KLASA: 406-01/21-01/5
URBROJ: 2193-07-01-21-1
 
Temeljem odredbe članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku: Društvo}, član uprave Društva Nikolina Osojnički, bacc.ing.traff. dana 1. prosinca 2021. godine, raspisuje sljedeći
 
NATJEČAJ
prikupljanje pisanih ponuda za prodaju pokretnina -
rabljene traktorske kosilice
1. PREDMET PRODAJE
Predmet prodaje je rabljena traktorska kosilica u vlasništvu drustva Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti sa sljedecim karakteristikama:
  • Marka kosilice: JONSERED
  • Tip i model kosilice: LT 19AUTOMATIC
  • Boja kosilice: CRVENA
  • Broj šasije: 954-13-00-73
  • U prometu od: 2002.
  • Masa prazne kosilice: 245 kg

NAPOMENA: motor neispravan, nama kosišta, gume dotrajale
 
CJELOKUPNI TEKST NATJEČAJA NALAZI SE PRILOGU OVE OBJAVE!
 
PRILOZI

Odaberite jezik