Vrbovsko, 17. studeni 2021.
KLASA: 100-01/21-01/13
URBROJ: 2193-07-01-21-5

Natemelju odredbe članka 14. i 15. Izjave o osniiranju društva o ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku Komunalac d.o.o.), Odluke o uvjetima i objavi natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme i pomoćnog radnika II [m/ž) od 8. studenog 2021. godine Klasa: 100-01/21-01/13, Urbroj: 2193—07-01-21-1 i Upisnika o Zaprimanju molbi za posao 1 pomoćnog radnika II (m/ž} od studenog 2021. godine, Klasa:100-01/21-01/13 Urbroj: 2193-07—01-21-2, uprava društva Komunalac d.o.o. dana 17. studenog 2021. godine objavljuje

POZIV
na usmeni razgovor/testiranje

temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme 1 pomoćnog radnika II (m/ž), na usmeni razgovor/testiranje koji će se održati 19 studenog 2021. godine u prostorijama društva Komunalac d.o.o. pozvan je kandidat:

CJELOKUPNI POZIV NALAZI SE PRILOGU OVE OBJAVE!

 

PRILOZI


  1. Poziv na usmeni razgovor/testiranje

Odaberite jezik