Na temelju odredbe članka 14. i 15. Izjave o osn1vanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku:. Komunalac d.o.o.), u vezi sa odredbama članka 7. stavak 1. i članka l3. stavak 1. Pravilnika o radu, uprava društva Komunalac d.o.o. dana 8. studenog 2021. donosi

Odluka o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 1 pomoćnog radnika Il (m/ž)

Ovom Odlukom o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme l pomoćnog radnika II (m/ž) (u nastavku: Odluka) utvrđuju se sljedeći uvjeti za prijem u radni odnos:

CJELOKUPNA ODLUKA U PRILOGU!

PRILOZI


  1.  Odluka o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme pomoćnog radnika Il (m/ž)

Odaberite jezik