Ispis
  1. POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU RADOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKOM RAZDOBLJU ZA SEZONU 2020./2021. NA PODRUČJU GRADA VRBOVSKOG