Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo,Ispostava Vrbovsko, na temelju članka 13. stavak 3. Zakona o trgovini ("Narodne novine" broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14), članka 40. Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica ("Narodne novine" broj 66/09, 108/09, 8/10,

Opširnije: Rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih, opće sanitarnih, zdravstvenih i drugih uvjeta za...

Na temelju odredbe članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti od 19. veljače 2014. godine, direktorica društva Komunalac d.o.o. (u nastavku: Društvo) dana 2. lipnja 2016. godine donosi Odluku o Cjeniku smještaja u Planinarskom domu Kamačnik.

Opširnije: Odluka o donošenju Cjenika smještaja u Planinarskom domu Kamačnik

Na temelju odredbe članka 14. i 15. lzjave o osnivanju društva s ograničenom odgovomošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti od 19. veljače 2014. godine, direktorica društva Komunalac d.o.o. (u nastavku: Društvo) dana 1. lipnja 2016. godine donosi Odluku o donošenju Cjenika korištenja električnih bicikala.

Opširnije: Odluka o donošenju Cjenika korištenja električnih bicikala

Naručitelj Komunalac d.o.o. upućuje Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge izrade projekta (sustava) financijskog upravljanja i kontrola i izrade strateškog plana poslovanja.

Opširnije: Poziv na dostavu ponuda - Izrada projekta (sustava) financijskog upravljanja i kontrola i izrade...

Poštovani korisnici,
sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) i pripadajućih podzakonskih propisa, davatelj komunalne usluge odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području grada Vrbovskog Komunalac d.o.o., započeo je aktivnosti odvojenog prikupljanja i sortiranja otpada sa svrhom izdvajanja korisnih sirovina i biorazgradivog otpada iz miješanog komunalnog otpada kako bi se smanjila količina otpada za zbrinjavanje na odlagalištu, a time i negativni utjecaji otpada na okoliš.

Opširnije: Obavijest o novim cijenama usluge odvoza otpada

Odaberite jezik