Naručitelj Komunalac d.o.o. Vam upućuje Poziv na dostavu ponuda za nabavu pogrebne opreme. Sukladno članku 18., stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robe i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane odredbama Zakona o javnoj nabavi već navedenu nabavu mora urediti i postupati po svojem internom aktu. Slijedom prethodno navedenog Komunalac d.o.o. donio je svoj Pravilnik temeljem kojeg se provodi ova nabava.

PREDMET NABAVE

Predmet nabave je pogrebna oprema za daljnju prodaju specificirana i opisana u Troškovniku.
CPV: 39296000-3 – Pogrebne potrepštine

Poziv na dostavu ponude
pdf
Kliknite ikonu za pregled
 
Odluka o početku postupka nabave
pdf
Kliknite ikonu za pregled
  1. Izjava o sukobu interesa - Maja Žuteg
  2. Izjava o sukobu interesa - Nedeljko Nikolić
  3. Izjava o sukobu interesa - Valentina Mužević

Odaberite jezik