"Komunalac" d.o.o., Grad Vrbovsko i Turistička zajednica grada Vrbovskog pozivaju Vas na Festival vina,meda, sira i kruha!

Komunalac d.o.o. Vrbovsko objavljuje natječaj za prodaju nekretnina

pdf
Kliknite ikonu za pregled natječaja

KOMUNALAC d.o.o. je dana 3. kolovoza 2015. godine sklopio ugovor o kupoprodaji nekretnina označenih kao k.č. br. 1028/2, k.o. Gomirsko Vrbovsko, oznaka zemljišta oranica kod kuće u strani, i k.č. br. 1030, k.o. Gomirsko Vrbovsko, oznaka zemljišta kuća, gospodarska zgrada i dvorište, obje upisane u z.k. ul. br. 301 kod Općinskog suda u Karlovcu, Zemljišnoknjižni odjel Vrbovsko, ukupne površine 678 hvati, odnosno 2.440 m², na temelju ponude prodavatelja i Odluke Skupštine o kupnji predmetnih nekretnina od 31. srpnja 2015. godine. Komunalac d.o.o. je registriran za obavljanje niza turističkih djelatnosti, koje je započeo obavljati otvaranjem i ponudom u ugostiteljskom objektu Kamačnik te aktivnostima iz dodijeljenog koncesijskog odobrenja za djelatnost dovođenja, prihvata i vođenja posjetitelja u zaštićenom krajoliku Kamačnik.

Analizom ponude smještaja kao jednog od segmenta turističke ponude na području grada Vrbovskog utvrđen je nedostatak smještajnih kapaciteta. Utvrđeno je i da ne postoji niti jedan objekt na području grada Vrbovskog koji bi mogao ponuditi noćenja za 30-ak ili više posjetitelja.

Na temelju analize tržišta kojom su obuhvaćeni najvažniji segmenti o ostvarenim noćenjima na području Gorskog kotara, vidljivo je kako Vrbovsko sudjeluje u malom postotku ostvarenih noćenja u svim analizama (prema vrstama smještaja). Uzrok toga je nedovoljan broj smještajnih kapaciteta te nepostojanje većeg objekta, hotela ili pansiona za prihvat većeg broja posjetitelja.

Kako je i Poslovnim planom navedeno, cilj je Komunalca d.o.o. da se kupljeni stambeno-poslovni prostor u Vujnovićima adaptira na način da se turistima i svim posjetiteljima koji dođu na područje grada Vrbovskog omogući, osim klasičnog noćenja na bazi polupansiona i pansiona, po potrebi i za veći broj posjetitelja, i mjesto za poslovne susrete, ugodna druženja, sportska i kulturna okupljanja, te svečane i druge trenutke. Strateški je cilj unaprijediti obujam i strukturu ugostiteljskih i smještajnih usluga na području grada Vrbovskog, zadovoljavajući pri tome želje i očekivanja svih zainteresiranih strana: gostiju, poslovnih partnera, turističkih agencija, kulturnih i drugih institucija i ostalih.

Misao vodilja do ostvarenja navedenog: Gost koji se vraća, turizma koji raste, grad koji živi!

U prvoj fazi ulaganja Komunalac d.o.o. planira osigurati sredstva za adaptaciju i manje popravke, a u narednim fazama pažnju posvetiti investicijskim ulaganjima kojima bi objekt postao atraktivniji i zanimljiviji različitim skupinama gostiju.

Slijedom svega navedenog, Komunalac d.o.o. vidi priliku za proširenje djelatnosti, te kreće u realizaciju ideje pokretanja pansiona u Vujnovićima.

Zbog otezanih uvjeta izvodenja radova na sanaciji kolnika u ulici Dobra, uzrokovanih prometovanjem jednim cestovnim trakom, od 3. do 17. kolovoza promet ce biti zatvoren za sva vozila, osim dostavnih i interventnih vozila prema obavijesti koja je objavljena na Gorskim novostima od strane tvrtke MEŽNAR Građevinske usluge prema suglasnosti i prometnom rješenju Županijske uprave za ceste. Radovi ce se izvoditi u dvije smjene, kako bi se osigurao zavrsetak radova sukladno ugovorenom roku, odnosno do rujna. Mole se vozaci da vozila parkiraju na prikladne parkirne povrsine (željeznički kolodvor) kako ne bi ometali radove ukljucenjem u promet u ulici Dobra, i kako bi  se osigurala sugurnost na gradilistu. Prolazak vozila biti će omogućen od 20:00 do 7:00 sati, odnosno u noćnom periodu, na vlastitu odgovornost. Grad Vrbovsko, kako bi olakšao prometovanje i normalno funkcioniranje  tijekom dana nudi dva alternativna pravca:
Prvi alternativni pravac: za stanovništvo Jablana i gornjeg dijela ulice Senjsko kroz naselje Gladi, preko mosta na Dobri i županijskom cestom kroz Jelenski jarak do cirkula.
Drugi alternativni pravac:  Grad Vrbovsko je preko svog komunalnog poduzeća krenuo u hitnu sanaciju mosta i dijela ceste kod Borića pa je za stanovništvo donjeg dijela naselja Senjsko i naselja Vujnovići, osiguran pravac Pilanskom ulicom preko mosta kod Borića također sa izlazom na cirkul.
Na ova dva navedena alternativna pravca mogu prometovati isključivo osobna vozila na vlastitu odgovornost vozača uz strogo poštivanje prometne regulacije koju će osigurati Grad Vrbovsko. Molimo vozače da se okretanje vozila kod korištenja drugog alternativnog pravca vrši kod ulaza u Skakavac na mjestu prelaska naftovoda preko županijske ceste te da se poštuje navedena regulacija.
Molimo građane za strpljenje i razumijevanje.

U sklopu akcije proljetnog čišćenja i odvoza glomaznog otpada trgovačko društvo Komunalac d.o.o. želi svojim korisnicima omogućiti pristupačnije cijene. Tako će se u razdoblju od 10.05.2015. do 10.06.2015. vršiti odvoz glomaznog otpada kontejnerom po povoljnijoj cijeni. Cijena odvoza glomaznog otpada u navedeno razdoblju iznosit će, umjesto dosadašnjih 625,00 kuna za područje naselja Vrbovsko i 750,00 kuna za područje izvan naselja Vrbovsko, 300,00 kuna za korisnike fizičke osobe i 400,00 kuna za poduzeća i ostale pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost. Cijene su izražene bez PDV-a.

Potrebno je da korisnici svoje predbilježbe prijave na broj telefona 051/875 121,svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati u razdoblju do 10. svibnja 2015. godine.

Akcija će se provoditi na način da će se po zaprimanju predbilježbe, korisniku dostaviti kontejner na dogovorenu adresu, po potrebi isti ostaviti na dogovorenoj lokaciji, određeni broj dana (najduže 3 dana), te se nakon punjenja isti odvozi na odlagalište otpada.

U želji da naš okoliš postane i ostane čišći i zeleniji, te da se ne stvaraju deponiji neprimjereni ostavštini našim novim naraštajima, nadamo se će naš zajednički cilj biti ostvaren Vašim odazivom i suradnjom.

Odaberite jezik