Maliranje2Nudimo uslugu košnje neuređenih zelenih površina sa traktorskim malčerom po cijeni od 260,00 kn/sat(bez PDV-a) za površine od min. 500 m2. Sati rada uključuju i dolazak te odlazak sa mjesta rada.

Za površine manje od 500 m2 nudimo uslugu ručne košnje (trimerom) po cijeni od 95,00 kn/sat (bez PDV-a), cijena prijevoza osobnim vozilom iznosi 5,50 kn/km (bez PDV-a).
U slučaju nepredviđenih okolnosti kao što su otežani pristup parceli, zahtjevnost terena i velika zaraslost, cijena će se formirati u dogovoru sa korisnikom usluge.  

Molimo sve zainteresirane korisnike da prije poziva i narudžbe ove usluge svakako dođu do informacija o veličini površine predviđene za košnju, postojećem pristupnom putu, konfiguraciji terena i stupnju zaraslosti travom, koje će nam ubrzati postupak izrade ponude i obavljanja usluge.


KOMUNALAC D.O. O.
 

Kalendar događanja za 2021. godinu

Kalendar događanja za 2021. godinu

Odaberite jezik