Danas je održana obuka djelatnika Komunalca d.o.o. za novonabavljeno specijalno vozilo MAN 12.250 sa nadogradnjom FARID, zapremine 10 m3. Vozilo će se koristiti za sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada (MKO).

Obuka se sastojala iz dva dijela: dio koji se odnosi na samo bazno vozilo i uključuje vozače te dio koji se odnosi na nadogradnju i uključuje djelatnike koji prikupljaju miješani komunalni otpad.

Navedeno vozilo se u najvećem dijelu financira putem kapitalnih pomoći Grada Vrbovskog.

Novonabavljeno komunalno vozilo za MKO, komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada za koji je sklopljen Ugovor o javnoj nabavi s rokom isporuke do listopada 2021. i financira se 85 % iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova, te izgradnja reciklažnog dvorišta, predstavlja zaokruženu priču gospodarenja otpadom na području našega grada na koju su ponosni svi djelatnici društva Komunalac d.o.o. te Grad Vrbovsko na čelu sa gradonačelnikom.

 

GALERIJA SLIKA:


 

Kalendar događanja za 2021. godinu

Kalendar događanja za 2021. godinu

Odaberite jezik