Vozni park Komunalca d.o.o. ovih je dana bogatiji za novo komunalno vozilo za sakupljanje miješanog komunalnog otpada (MKO). Riječ je o kamionu marke MAN s Farid nadogradnjom zapremnine 10 m3. Opremljen je najsuvremenijom tehnologijom značajnom za kvalitetno pružanje usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, ali i za bolju zaštitu radnika prilikom rada na kamionu. Primopredaja navedenog vozila dana 27. travnja 2021. godine predstavlja iznimno zadovoljstvo svim djelatnicima društva Komunalac d.o.o., a pogotovo Gradu Vrbovskom sa svojim čelnikom, budući da je isti i omogućio kupnju navedenog vozila, odnosno kupnju kamiona sufinancirao u velikom postotku.
Novo komunalno vozilo će uzimajući u obzir konfiguraciju terena i vremenske prilike u Gradu Vrbovskom pridonijeti lakšem prikupljanju MKO na kućnom pragu i u najudaljenijim i teško dostupnim područjima.

No, u Grad Vrbovsko i društvo Komunalac d.o.o. u 2021. godini stiže još jedno novo komunalno vozilo i to vozilo za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada za koji će društvo Komunalac d.o.o. iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova dobiti 85 % bespovratnih sredstava, odnosno 1.013.700,00 kn. S tim u vezi društvo Komunalac d.o.o. je uspješno provelo postupak javne nabave kamiona za odvojeno prikupljanje otpada te je dana 29. ožujka 2021. godine sklopilo Ugovor o isporuci komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada, vrijednosti ugovora 1.153.500,00 kn bez PDV-a. Isporuka navedenog vozila ugovorena je u roku od 180 dana od dana potpisa ugovora.

Društvo Komunalac d.o.o. kao davatelj javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, kao pružatelj usluge povezane s javnom uslugom (odvoz glomaznog otpada) i usluge koja se pruža na zahtjev korisnika na području Grada Vrbovskog u svom voznom parku nema dovoljan broj adekvatnih komunalnih vozila za potrebe tehnološkog procesa prikupljanja i odvoza odvojeno sakupljenih vrsta otpada, a koja zadovoljavaju potrebe postojećeg (i budućeg) sustava gospodarenja otpadom. Slijedom toga, nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada pridonijet će povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu, doprinijeti oporabi otpada te posljedično smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

To sve tim prije što Grad Vrbovsko kao jedan od prvih gradova koji su poduzeli sve što je bilo potrebno sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i podzakonskim propisima, upravo gradi i reciklažno dvorište, projekt vrijedan više od 4.000.000,00 kn.

Slijedom svega izloženog, jasno je da su Grad Vrbovsko i društvo Komunalac d.o.o. unutar svojih domena odgovornosti uspostavili i rade na uspostavljanju optimalnog sustava gospodarenja otpadom, no niti jednim financijskim ulaganjem, trudom i zalaganjem ne mogu utjecati na vanjske čimbenike u vidu promjena propisa, te između ostalog i dizanja cijene zbrinjavanja otpada na ŽCGO „Marišćina“. U svakom slučaju djelatnici društva Komunalac d.o.o. provodit će edukacije na temu razvrstavanja otpada kroz koje će svi građani i korisnici javne usluge moći više naučiti i svojim trudom doprinijeti optimizaciji sustava gospodarenja otpadom. Komunalna vozila koja u 2021. godini stižu u društvo Komunalac d.o.o. nisu samo vozila Komunalca d.o.o., već svih korisnika javne usluge jer čist okoliš i manje otpada posao je svakog građanina našega Grada.

Stefani Jadro Štefančić mag.iur.
Član uprave Komunalca d.o.o.

 

GALERIJA SLIKA:


 

Kalendar događanja za 2021. godinu

Kalendar događanja za 2021. godinu

Odaberite jezik