Zbog vremenskih uvjeta nismo bili u mogućnosti izvršiti odvoz otpada iz sljedećih naselja na području MO Gomirje: Kovačevići,  te MO Moravice: Carevići, Radoševići, Gornji Vučkovići, Mačja Draga, Matići, Vukšići, Dragovići, Vukelići, Bunjevci, Radigojna, Komlenići.

Stanovnici navedenih naselja biti će naknadno obaviješteni o terminima odvoza, te se mole za razumjevanje.

Komunalac d.o.o.

Odaberite jezik