Na temelju odredbe članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o za komunalne djelatnosti (u nastavku: Komunalac. d.o.o.), u vezi sa odredbama članka 7. stavak 1. i članka 13. stavak 1. Pravilnika o radu, uprava društva Kornunalac d.o.o.dana 9. svibnja 2022. donosi
 
ODLUKU
o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 2 pomoćna radnika I (m/ž)
Opširnije: NATJEČAJ ZA PRIJEM RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME 2 POMOĆNA RADNIKA I (M/Ž)

Obavještavaju se korisnici da će se odvoz staklene ambalaže zbog tehničkih poteškoća vršiti 11.5 (MO Vrbovsko i Gomirje), te 12.5. (MO Moravice, Lukovdol i Severin na Kupi).

Mole se korisnici za razumijevanje.

Komunalac d.o.o.

Na temeiju odredbe članka 14. i 15. lzjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku: Komunalac d.o.o.), u vezi sa odredbama članka 7. stavak 1. i članka 13. stavak 1. Pravilnika o radu, uprava društva Komunalac d.o.o. dana 21. travnja 2022. donosi

ODLUKU
o uvjetima i objavi natječajaza prijem u radni odnos na određeno vrijeme 1 pomoćnog radnika II (m/ž)

Ovom Odlukom o uvjetiina i objavi natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 1 pomoćnog radnika II (m/ž) (u nastavku: Odluka) utvrđuju se sljedeći uvjeti za prijem u radni odnos:

Opširnije: NATJEČAJ ZA PRIJEM RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME 1 POMOĆNOG RADNIKA II (M/Ž)

OPIS:


NAZIV: Dovršena izgradnja reciklažnog dvorišta u Vrbovskom
DATUM IZDAVANJA:12. travnja 2022. godine
AUTOR: HRT
Opširnije: HRT4 Županijska panorama Ri-Pu-Gs - Dovršena izgradnja reciklažnog dvorišta u Vrbovskom
Temeljem odredbe članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnost (u nastavku: Društvo) i Zapisnika povjerenstva o stanju vozila od 14. ožujka 2022. godine Klasa: 406-01/22-01/3, Urbroj: 2193-07-01-22-1, članovi uprave društva, dana 11. travnja 2022. godine, donose sljedeću
 
Odluku o prodaji i objavi
NATJEČAJA 
za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju osobnog vozila
Opširnije: NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA PRODAJU OSOBNOG VOZILA - SUZUKI JIMNY

Kalendar događanja za 2021. godinu

Kalendar događanja za 2021. godinu

Odaberite jezik