Ispis

 

2015. GODINA

Zaključak o davanju prijedloga Skupštini trgovačkog društva "Komunalac d.o.o. Vrbovsko" za imenovanje članova Nadzornog odbora Društva Komunalac d.o.o. Vrbovsko
Zaključak o davanju prijedloga Skupštini trgovačkog društva "Komunalac d.o.o. Vrbovsko" za imenovanje Uprave Društva - Direktora