Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

 1. Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15)
 2. Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
 3. Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)
 4. Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07)
 5. Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13)
 6. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)
 7. Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13)
 8. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 137/04)
 9. Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14)
 10. Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10)

Propisi EU

 1. Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
 2. Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. Svibnja 2001. O javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Interni akti

 1. Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Službenik za informiranje

Službenik za informiranje: Renata Rački Baraba, Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova društva Komunalac d.o.o.

Zamjenik službenik za informiranje: Mirjana Tadej, Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova društva Komunalac d.o.o.


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Komunalac d.o.o. na sljedeće moguće načine:

 1. putem telefona na broj: 051/875-278
 2. putem faksa na broj: 051/875-084
 3. putem elektroničkih obrazaca koji se nalaze na u PRILOZIMA ove objave.
 4. elektroničkom poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., predmet nasloviti: Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Obrasci Zahtjeva se nalazi u PRILOZIMA ove objave.
 5. poštom na adresu: adresa Komunalac  d.o.o., Željeznička 1/a, 51236 Vrbovsko na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 6. osobno predajom na adresu: adresa Komunalac d.o.o., Željeznička 1/a, 51236 Vrbovsko,  ponedjeljak – petak od 7:00 do 15:00

 

PRILOZI

 

 

GODIŠNJI PLAN RADA SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

 

IZVJEŠĆA

 
 
 
 
 
 
 

Odaberite jezik

IZVJEŠĆA


pdf
Obavijest povjerenice za informiranje

 

ODLUKE I PROPISI


Odluka o pravu na pristup informacijama

pdf

Odluka o određivanju službenika  za informiranje

pdf

UPISNIK O ZAHTJEVIMA, POSTUPCIMA I ODLUKAMA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

word