Ispis

 

PRAVILNICI 

ETIČKI KODEKS

pdf
Kliknite ikonu za pregled

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERNIKA ZA ETIKU

pdf
Kliknite ikonu za pregled

GODIŠNJI PLAN RADA POVJERENIKA ZA ETIKU ZA 2021. GODINU

pdf
Kliknite ikonu za pregled

PRAVILNIK O SPECIFIČNIM VRIJEDNOSTIMA

pdf
Kliknite ikonu za pregled

PRAVILNIK O RADU

pdf
Kliknite ikonu za pregled

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIK O RADU


pdf
Kliknite ikonu za pregled

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O RADU DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. VRBOVSKO

pdf
Kliknite ikonu za pregled

ODLUKU O ISPLATI PAUŠALNE NAKNADE ZA PODMIRIVANJE TROŠKOVA PREHRANE

pdf
Kliknite ikonu za pregled

PRAVILNIK O SUSTAVU STIMUALCIJE I DESTIMULACIJE RADNIKA U DRUSTVU KOMUNALAC d.o.o.


pdf
Kliknite ikonu za pregled 

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

  1. PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

PRAVILNIK O KORISTENJU SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONA I PRAVILNIK O KORISTENJU SLUŽBENIH VOZILA

pdf
Kliknite ikonu za pregled

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

pdf
Kliknite ikonu za pregled

PRAVILNIK O UREDSKOM POSLOVANJU

pdf
Kliknite ikonu za pregled


 

PRAVILNIK ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM GRADIVOM DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O.

  1. PRAVILNIK ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM GRADIVOM DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O.

ROKOVI ČUVANJA DOKUMENTARNOG GRADIVA DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O.

  1.  ROKOVI ČUVANJA DOKUMENTARNOG GRADIVA DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O.

PRAVILNIK O ZAŠTITI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA

pdf
Kliknite ikonu za pregled

PRAVILNIK O SUSTAVU PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI

pdf
Kliknite ikonu za pregled

ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZA NEPRAVILNOSTI

pdf
Kliknite ikonu za pregled

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

pdf
Kliknite ikonu za pregled

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI - pročišćeni tekst

pdf
Kliknite ikonu za pregled

IZMJENE PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

pdf
Kliknite ikonu za pregled

II. izmjena Pravilnika o jednostavnoj nabavi

pdf
Kliknite ikonu za pregled

ODLUKA O IZMJENI IZJAVE O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KOMUNALAC D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

pdf
Kliknite ikonu za pregled

ODLUKA O PONIŠTENJU ODLUKE O IZMJENI IZJAVE O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KOMUNALAC D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI OD 3. PROSINCA 2018. GODINE

pdf
Kliknite ikonu za pregled

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. ZA 2018. GODINU

pdf
Kliknite ikonu za pregled

IZMJENA PLANA KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. ZA 2018. GODINU

pdf
Kliknite ikonu za pregle

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA PISMENA UPRAVNIH I DRUGIH TIJELA U TRGOVAČKOM DRUŠTVU KOMUNALAC D.O.O. ZA 2019. GODINU

pdf
Kliknite ikonu za pregled

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA PISMENA UPRAVNIH I DRUGIH TIJELA U TRGOVAČKOM DRUŠTVU KOMUNALAC D.O.O. ZA 2021. GODINU

pdf
Kliknite ikonu za pregled

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA PISMENA UPRAVNIH I DRUGIH TIJELA U TRGOVAČKOM DRUŠTVU KOMUNALAC D.O.O. ZA 2022. GODINU

  1. PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA PISMENA UPRAVNIH I DRUGIH TIJELA U TRGOVAČKOM DRUŠTVU KOMUNALAC D.O.O. ZA 2022. GODINU

PLAN EDUKACIJE ZAPOSLENIKA ZA 2021. GODINU IZ PODRUČJA BORBE PROTIV KORUPCIJE I ETIČKOG PONAŠANJA

pdf
Kliknite ikonu za pregled

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2022. GODINE

pdf
Kliknite ikonu za pregled 

 

ODLUKU O POTPISIVANJU IZJAVE O POVJERLJIVOSTI I NEPRISTRANOSTI

  1. Odluku o potpisivanju Izjave o povjerljivosti i nepristranosti

GODIŠNJI PLAN RADA POVJERENIKA ZA ETIKU ZA 2022. GODINU

  1. Godišnji plan rada povjerenika za etiku za 2022. godinu

PLAN EDUKACIJE ZAPOSLENIKA ZA 2022. GODINU IZ PODRUČJA BORBE PROTIV KORUPCIJE I ETIČKOG PONAŠANJA

  1. Plan edukacije zaposlenika za 2022. godinu iz područja borbe protiv korupcije i etičkog ponašanja