Gradsko vijeće Grada Vrbovskog je 12. srpnja 2012. godine, na 31. sjednici, donijelo Odluku o komunalnom redu koji tekst u cijelosti možete pročitati ovdje.

 

      Proširenje vodoopskrbne mreže u naseljima Kovačevići i Zelići u MO Gomirje je u fazi završetka izvođenja radova. Mole se svi zainteresirani stanovnici naselja Kovačevići i Zelići da sukladno odredbama Odluke o vodoopskrbi Grada Vrbovskog (SN PGŽ 4/2010) i Odluke o o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda (SN PGŽ 9/2005) dostave Komunalcu d.o.o.  Zahtjev za priključenjem na vodoopskrbnu mrežu s pripadajućom dokumentacijom.
Zahtjevu za priključenje na vodoopskrbnu mrežu potrebno je priložiti:

  • građevinsku dozvolu za objekt koji se priključenje zahtjeva, osim za građevine izgrađene do 15. veljače 1968., u kojem slučaju je potrebno priložiti uvjerenje katastarskog ureda o toj činjenici;
  • u slučaju više vlasnika pojedinih djelova građevine, popis svih suvlasnika sa naznakom posebnih djelova zgrade, njihovom površinom i namjenom (stambeni ili poslovni prostor) potpisan po investitoru ili svim suvlasnicima zgrade.
  • ugovor o korištenju građevine, između korisnika građevine i vlasnika građevine, kojim je vlasnik  građevine prenio pravo korištenja na korisnika, ukoliko zahtjev podnosi korisnik građevine, suglasnost vlasnika, odnosno investitora građevine kojom se dozvoljava Komunalcu d.o.o. da pregledom ispita postojeće izgrađene vodovodne instalacije.

Zahtjevi se podnose pismenim putem.

      Dana 17. srpnja 2012. godine direktorica Komunalca d.o.o. Nina Vinski i zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda dr. sc. Danko Holjević potpisali su Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području Grada Vrbovskog u iznosu od 833.330,00kn. Navedeni iznos uložiti će se u poboljšanje vodoopskrbnog sustava na području Vrbovskog.

 

      Obavještavamo sve zainteresirane potencijalne podnositelje prijava da je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala osmi javni natječaj za prikupljanje prijava za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" i Mjeru 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda". Rok za podnošenje prijava počinje teći od 16. svibnja 2012. i traje zaključno do 02. srpnja 2012. godine. Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 55/12, a dostupan je i na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr), gdje se nalaze obrasci i Vodiči za korisnike za ove mjere. Pravilnici o provedbi navedenih mjera su objavljeni u Narodnim novinama broj 54/12, a dostupni su i na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

      Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. lipnja na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Ove godine Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se pod sloganom „Šume: priroda na usluzi" (Forests: Nature At Your Service), čime se želi upozoriti na ključnu ulogu šuma u očuvanju svijeta kakvog poznajemo.

 

Odaberite jezik