Naručitelj Komunalac d.o.o. upućuje zainteresiranim gospodarskim subjektima ovaj Poziv na dostavu ponuda za nabavu elektroničkog sustava naplate odvoza otpada po stvarno preuzetoj količini.
Sukladno članku 12. stavak 1. točka a Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) Naručitelj nije dužan primijeniti navedeni Zakon za nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna. Nabava robe i usluga te provedba projektnih natječaja vrijednosti do 200.000,00 kn bez PDV-a, sukladno članku 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi, smatra se jednostavnom nabavom koju Naručitelj provodi sukladno internom općem aktu poštujući načela javne nabave.  Slijedom prethodno navedenog Komunalac d.o.o. donio je interni Pravilnik o jednostavnoj nabavi KLASA: 003-05/17-01-2, te se ova jednostavna nabava provodi  temeljem odredaba predmetnog Pravilnika.

Opširnije: POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU ELEKTRONIČKOG SUSTAVA NAPLATE ODVOZA OTPADA PO STVARNO...

U razdoblju od 29. do 30. ožujka 2017. članovi Udruge Hyla, Speleološkog odsjeka HPD Željezničar, Društva za istraživanje i snimanje krških fenomena- Dinaridi, Udruge ADIPA i Speleološkog kluba Ozren Lukić uz suradnju sa speleoroniocem Peterom Slokanom iz Slovenije i speleoroniocem Fredericom Swierczynski i snimateljem Damjanom Krstinićem obavili su preliminarna i speleoronilačka i biospeleološka istraživanja izvora Kamačnik. Da se ovakva vrsta istraživanja mogu obavljati potrebno je ručno dopremiti ronilačku opremu do mjesta urona koja u ovom slučaju teži i do 400 kg i proći put u dva dana od 15 km, gdje je istraživački tim uložio dodatne napore.

Opširnije: Izvješće o preliminarnom speleoronilačkom i biospeleološkom istraživanju izvora Kamačnika

Odaberite jezik