Ispis

NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA KOMUNALAC doobanner

Naziv projekta:  NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA - KOMUNALAC d.o.o., VRBOVSKO (KK.06.3.1.18.0063)

Naziv korisnika: Komunalac Vrbovsko d.o.o, Željeznička 1/a, 51326 Vrbovsko

Ukupna vrijednost projekta: 1.192.700,00 Kn

EU sufinanciranje projekta: 1.013.795,00 Kn

Razdoblje provedbe projekta: studeni 2020. – studeni 2021.

Cilj projekta je nabava jednog komunalnog vozila za odvojeno sakupljanje otpada koje će se koristiti na području Grada Vrbovsko.

Provedbom projekta osigurat će se preduvjeti za učinkovito funkcioniranje postojeće i planirane infrastrukture za sakupljanje odvojenih komponenti komunalnog otpada, što će doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Provedba projekta će posljedično pozitivno utjecati na zaštitu okoliša (smanjenje količine otpada na odlagalištima, izbjegavanje odlaganja otpada u okoliš, smanjenje emisija

stakleničkih plinova), te pridonijeti uspostavi cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom.

Sve informacije o projektu možete pratiti na našoj web stranici http://www.komunalac-vrbovsko.hr/

Više informacija potražite na stranicama https://strukturnifondovi.hr/ i https://opzo-opkk.hr/