Temeljem odredbe članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti  od 19. veljače 2014. (u nastavku: Društvo), direktor društva Komunalac d.o.o. (u nastavku: Društvo) dana 28. rujna  2017. godine, donosi i objavljuje sljedeću

ODLUKU O PRODAJI
rabljenog osobnog vozila

Temeljem odredbe članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti  od 19. veljače 2014. (u nastavku: Društvo), direktor društva Komunalac d.o.o. (u nastavku: Društvo) dana 28. rujna  2017. godine, donosi i objavljuje sljedeću

ODLUKU O PRODAJI
rabljenog osobnog vozila

pdf
Kliknite ikonu za pregled

OPIS PREDMETA PRODAJE
Predmet prodaje je rabljeno osobno vozilo u vlasništvu društva Komunalac  d.o.o. za komunalne djelatnosti.

 

Odaberite jezik