Molimo korisnike da uvaže činjenicu da će u kratkom roku slijediti zatvaranje deponija Cetin i obveza poduzeća Komunalac d.o.o. je zbrinuti otpad odlaganjem u nama najbližem Centru za gospodarenje otpadom odnosno na ŽCGO Marišćina. Važno je shvatiti da je cijena predviđena za otpad koji se zbrinjava odlaganjem iznosi za sada 470,00 kn po toni otpada ( bez PDV-a ) s obzirom da nije konačno određena postoji mogućnost da bude i veća. Stoga Vas molimo da se odazovete akciji sakupljanja glomaznog otpada u organizaciji Grada Vrbovskog i poduzeća Komunalac d.o.o. i prema niže navedenim uvjetima ispraznite svoje domove, podrume, tavane, okućnice kako bi u trenutku realizacije navedene obveze odvoza otpada na ŽCGO Mariščina, količina otpada bila što manja i ekonomski povoljnija.

Za više pogledajte u nastavku..........

Odaberite jezik