Temeljem odredbe članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti  od 19. veljače 2014. (u nastavku: Društvo), direktor društva Komunalac d.o.o. (u nastavku: Društvo) dana 28. rujna  2017. godine, donosi i objavljuje sljedeću

ODLUKU O PRODAJI
rabljenog osobnog vozila

Opširnije:Prodaja rabljenog vozila - Renault Kangoo
Vrbovsko, 23. kolovoza 2017.
KLASA: 406-01/17-02-14
URBROJ: 2193-01-01-17-7
 

Naručitelj Komunalac d.o.o. je dana 17. kolovoza 2017. godine s ciljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 5 (pet) dana za postupak javne nabave traktora za komunalne radove, na službenim Internet stranicama objavio cjelokupnu dokumentaciju o nabavi za predmetni postupak.
Prethodno savjetovanje trajalo je od 17. do 22. kolovoza 2017. godine.
U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje Naručitelj nije zaprimio upite, primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata vezano uz dokumentaciju o nabavi koja je stavljena na raspolaganje.
Naručitelj će dokumentaciju o nabavi traktora za komunalne radove objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), stoga se obavještavaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu cjelokupnu dokumentaciju za predmetnu nabavu putem EOJN RH te će ista biti mjerodavna u postupku javne nabave.

STRUČNO POVJERENSTVO
                                   ZA JAVNU NABAVU

Nabava nekorištenog traktora za potrebe obavljanja komunalnih i drugih registriranih djelatnosti djelatnosti Naručitelja, godina proizvodnje 2016. ili 2017., sukladno traženim tehničkim karakteristikama navedenim u ovoj Dokumentaciji o nabavi (Prilog 1. Tehničke karakteristike predmeta nabave).
 
PREDMET NABAVE: Nabava traktora za komunalne radove
CPV oznaka:
16700000-2
Evidencijski broj nabave: 
JN-EMV-2/2017
Opširnije:PONOVLJENI POSTUPAK JAVNE NABAVE „NABAVA TRAKTORA ZA KOMUNALNE RADOVE“, EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:...

Molimo korisnike da uvaže činjenicu da će u kratkom roku slijediti zatvaranje deponija Cetin i obveza poduzeća Komunalac d.o.o. je zbrinuti otpad odlaganjem u nama najbližem Centru za gospodarenje otpadom odnosno na ŽCGO Marišćina. Važno je shvatiti da je cijena predviđena za otpad koji se zbrinjava odlaganjem iznosi za sada 470,00 kn po toni otpada ( bez PDV-a ) s obzirom da nije konačno određena postoji mogućnost da bude i veća. Stoga Vas molimo da se odazovete akciji sakupljanja glomaznog otpada u organizaciji Grada Vrbovskog i poduzeća Komunalac d.o.o. i prema niže navedenim uvjetima ispraznite svoje domove, podrume, tavane, okućnice kako bi u trenutku realizacije navedene obveze odvoza otpada na ŽCGO Mariščina, količina otpada bila što manja i ekonomski povoljnija.

Za više pogledajte u nastavku..........

Opširnije:AKCIJA ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA

Odaberite jezik

Ova stranica koristi kolačiće za poboljšanje korisničkog iskustva za nastavak molimo kliknite na "Slažem se".