Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

 1. Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15)
 2. Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
 3. Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)
 4. Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07)
 5. Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13)
 6. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)
 7. Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13)
 8. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 137/04)
 9. Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14)
 10. Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10)

Propisi EU

 1. Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
 2. Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. Svibnja 2001. O javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Interni akti

 1. Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Službenik za informiranje

Službenik za informiranje: Igor Mihelčić, računovodstveni analitičar/informatičar
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Komunalac d.o.o. na sljedeće moguće načine:

 1. putem telefona na broj: 051/875-121
 2. putem faksa na broj: 051/875-084
 3. elektroničkom poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., predmet nasloviti: Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 4. poštom na adresu: adresa Komunalac  d.o.o., Željeznička 1/a, 51236 Vrbovsko na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 5. osobno predajom na adresu: adresa Komunalac d.o.o., Željeznička 1/a, 51236 Vrbovsko,  ponedjeljak – petak od 7:00 do 15:00

Obrasce navedenih zahtjeva možete ispuniti na sljedećim linkovima

 Zahtjev za pravo na pristup informacijama  Zahtjev za dopunu  ili ispravak informacije  Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Internet url icon
Kliknite ikonu za ispunjavanje obrasca
Internet url icon
Kliknite ikonu za ispunjavanje obrasca
Internet url icon
Kliknite ikonu za ispunjavanje obrasca
 IZVJEŠĆA

 

2017. GODINA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (pdf)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (csv)
Internet url icon
Kliknite ikonu za preuzimanje
Internet url icon
Kliknite ikonu za preuzimanje

2016. GODINA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu Obavijest povjerenice za informiranje
Internet url icon
PDF
Internet url icon
Kliknite ikonu za pregled

Odaberite jezik

IZVJEŠĆA


pdf
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
 
pdf
Obavijest povjerenice za informiranje

 

ODLUKE I PROPISI


Odluka o pravu na pristup informacijama

pdf

Odluka o određivanju službenika  za informiranje

pdf

PODACI O TIJELU JAVNE VLASTI I SLUŽBENIKU ZA INFORMIRANJE

pdf

Ova stranica koristi kolačiće za poboljšanje korisničkog iskustva za nastavak molimo kliknite na "Slažem se".