OBAVIJEST O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ODREDBE ČLANKA 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („Narodne novine“, broj 120/16)
pdfKliknite ikonu za pregled

 

 NACIONALNI AKCIJSKA PLAN ZA ZELENU JAVNU NABAVU ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2017. GODINE S POGLEDOM DO 2020. GODINE
pdfKliknite ikonu za pregled

 


 JAVNA NABAVA

JAVNA NABAVA ZA 2017. GODINU

PONOVLJENI POSTUPAK JAVNE NABAVE „NABAVA TRAKTORA ZA KOMUNALNE RADOVE“, EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN-EMV-2/2017
Objavljeno: 17. kolovoza 2017. godine
Nabava nekorištenog traktora za potrebe obavljanja komunalnih i drugih registriranih djelatnosti djelatnosti Naručitelja, godina proizvodnje 2016. ili 2017., sukladno traženim tehničkim karakteristikama navedenim u ovoj Dokumentaciji o nabavi (Prilog 1. Tehničke karakteristike predmeta nabave).
 
PREDMET NABAVE: Nabava traktora za komunalne radove
CPV oznaka:
16700000-2
Evidencijski broj nabave: 
JN-EMV-2/2017

 1. Dokumentacija o nabavi otvoreni postupak javne nabave
 2. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave „Nabava traktora“ (evidencijski broj nabave JN-EMV-2/2017)
 3. Prilog 1. - TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
 4. Prilog 2. - TROŠKOVNIK
 5. Prilog 3. - Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)
 6. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave „Nabava traktora“
 7. Izjava o sukobu interesa - Valentina Burulić
 8. Izjava o sukobu interesa - Maja Žuteg
 9. Izjava o sukobu interesa - Silvan Ravlić
 10. IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
 11. Zapisnik i pregledu i ocjeni ponuda
 12. Odluka o odabiru ponuda

 

POSTUPKA JAVNE NABAVE „NABAVA TRAKTORA ZA KOMUNALNE RADOVE“, EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN-EMV-1/2017

Nabava novog, nekorištenog traktora, sukladno tehničkim karakteristikama navedenim u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje za komunalne radove (Prilog 2. Tehničke karakteristike predmeta nabave).

PREDMET NABAVE: Nabava novog, nekorištenog traktora
CPV oznaka:
16700000-2
Evidencijski broj nabave: 
JN-EMV-1/2017


 1. Odluka o poništenju postupka javne nabave - "Traktora za komunalne radove"
 2. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
 3. DOKUMENTACIJA O NABAVI
 4. TROŠKOVNIK
 5. OBAVIJEST O NADMETANJU
 6. Prilog 3. - ESPD obrazac
 7. Izjava o sukobu interesa - Nikolina Osojnički
 8. Izjava o sukobu interesa - Valentina Burulić
 9. Izjava o sukobu interesa - Maja Žuteg
 10. Izjava o sukobu interesa - Silvan Ravlić
 11. IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
 12. Prethodno savjetovanje za pripremu i privedbu javne nabave traktora za komunalne radove
 13. DOKUMENTACIJA O NABAVI - NACRT
 14. Prilog 2. Tehničke karakteristike predmeta nabave – traktor za komunalne radove
 15. Prilog 4.: Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

 

POSTUPAK JAVNE NABAVE GORIVA, EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN-EMV-2/2016

 1. Odluka o poništenju postupka
 2. Upisnik o zaprimanju ponuda
 3. Zapisnik o otvaranju ponuda
 4. Preslika Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na 2 (dvije) godine s 1 (jednim) gospodarskim subjektom – najpovoljnijim ponuditeljem sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

PREDMET NABAVE: Nabava goriva  
CPV oznaka:
09100000-0 Goriva
Evidencijski broj nabave:
JN-EMV-2/2016

 1. 1. pojašnjenje i obavijest o izmjeni DZN
 2. 2. pojašnjenje i obavijest o izmjeni DZN
 3. Dokumentacija za nadmetanje
 4. Troškovnik
 5. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja
 6. Izjava o sukobu interesa - Valentina Mužević
 7. Izjava o sukobu interesa - Maja Žuteg
 8. Izjava o sukobu interesa - Silvan Ravlić

 

JAVNA NABAVA ZA 2015. GODINU

OBAVIJEST O SUKOBU INTERESA - Komunalac d.o.o. Vrbovsko

 pdfKliknite ikonu za pregledPLANOVI JAVNE NABAVE

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

Plan javne nabave za 2017. godinu

pdf
Kliknite ikonu za pregled

Plan javne nabave za 2017. godinu - I. izmjena

pdf
Kliknite ikonu za pregled

Plan javne nabave za 2017. godinu - II. izmjena

pdf

Kliknite ikonu za pregled

 

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

pdfKliknite ikonu za pregled

 

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU

pdfKliknite ikonu za pregledREGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

 

REGISTAR UGOVORA ZA 2016.

pdfKliknite ikonu za pregled

REGISTAR UGOVORA ZA 2015.

pdfKliknite ikonu za pregled

REGISTAR UGOVORA ZA 2014.

pdfKliknite ikonu za pregled

 

Odaberite jezik

Ova stranica koristi kolačiće za poboljšanje korisničkog iskustva za nastavak molimo kliknite na "Slažem se".