Odaberite jezik

Obavijest o novom Cjeniku javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada (primjena od 01.01.2019. godine)

Kliknite ikonu za pregled

 

ZAKONSKI PROPISI

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Vrbovskog za razdoblje 2017. – 2022. godine

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Plan gospodarenja otpadom grada Vrbovskog

Internet url icon

ZAKON O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM