Odlukom od 26. lipnja 2019. godine ( (Klasa:551-07/19-01/19, URBROJ:2193-07-01-19-1, http://www.komunalac-vrbovsko.hr/o-nama/sjednice-drustva, ODLUKA O PRESTANKU OBAVLJANJA DJELATNOSTI POMOĆ U KUĆI) ) Odjel pomoći u kući starijim osobama nije više u sastavu društva Komunalac d.o.o.


     Odjel Pomoć u kući starijih osobama počinje s svojim radom 02.11.2005. godine u sklopu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog. Odjel je promijenio sjedište 01.10.2013. godine, te od tada djeluje u okviru gradskog trgovačkog društva Komunalac d.o.o. sa sjedištem na adresi Željeznička 1a, Vrbovsko.
Nakon donošenja Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14), koji je stupio na snagu 29. ožujka 2014. godine, organizacijskoj jedinici Komunalca d.o.o. pod nazivom Odjel pomoći u kući starijim osobama dana 18. travnja 2014. izdana je licencija (rješenje) o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga nakon čega je izvršen upis u Registar pružatelja socijalnih usluga koji vodi Ministarstvo socijalne politike i mladih.
Odjel pomoći u kući pruža usluge korisnicima u 45 naselja na području grada Vrbovskog, na ukupnoj površini 280 km², i to na području naselja: Severin na Kupi, Rim, Klanac, Plešivica, Damalj, Močile, Smišljak, Mali Jadrč, Veliki Jadrč, Osojnik, Lukovdol, Lukovdolska Draga, Dolenci, Ertić, Gorenci, Zapeć, Štefanci, Vrbovsko, Stubica, Hajdine, Tuk, Hambarište, Senjsko, Jablan, Presika, Gomirje, Tatalovići, Polovine, Musulini, Kosanovići, Palajsi, Trnova poljana, Ljubošina, Moravice, Jakšići, Dokmanovići, Nikšići, Bunjevci, Tomići, Tići, Carevići, Radigojna, Mlinari, Borik.
Odjel pomoći u kući socijalne usluge pruža za 63 korisnika temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb, ispostava Vrbovsko, sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi. Za sve informacije vezane za ostvarivanje prava na pružanje usluga pomoći u kući možete se obratiti nadležnom Centru za socijalnu skrb, Ispostava Vrbovsko.
Korisnicima koji ostvaruju mirovinu u visini iznad 2.000,00 kuna, socijalne usluge se pružaju temeljem ugovora o pružanju socijalnih usluga i odabrane usluge plaćaju se sukladno cjeniku Komunalca d.o.o. Odjel pomoći u kući. Broj korisnika koji koriste naše usluge temeljem ugovora je 63. Korisnici koji žele sklopiti ugovor o pružanju socijalnih usluga mogu se obratiti voditeljici Odjela pomoći u kući Danijeli Panijan na kontakt broj: 051/875-121, fax: 051/875-084, te putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Odjel broji 9 zaposlenih:
    1 voditeljica
    2 pomoćna radnika
    6 gerontodomaćice

Socijalne usluge koje pružamo:

  • obavljanje kućnih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje suđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština)
  • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba)
  • uređenje okućnice i tehnički poslovi u kući korisnika (cijepanje i rezanje drva,  košnja trave uže okućnice, čišćenje snijega i obavljanje sitnih popravaka u kući koji ne zahtijevaju specifična stručna znanja)

Socijalne usluge pružaju stručno osposobljene gerontodomaćice i pomoćni radnici kojima je izdano uvjerenje o osposobljavanju za poslove gerontodomaćice odnosno pomoćnog radnika nakon završenog programa za navedena osposobljavanja.

Kvaliteta našeg rada nagrađena je priznanjem Republike Hrvatske za izvrsnost u radu dodijeljena 2. listopada 2011. na Dan starijih osoba u Virovitici.

Usluge pomoći u kući

Usluge pomoći u kući su socijalne usluge koje se priznaju starijoj osobi sukladno uvjetima iz Zakona o socijalnoj skrbi, a  kojoj je prema procjeni Centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe.
Pomoć u kući priznaje se pravo na financiranje 100% iznosa troškova socijalne usluge pomoći u kući:

  • osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe;
  • osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Pomoć u kući osobi priznaje se ako starija osoba ispunjava sljedeće uvjete:

  • nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni drug i djeca
  • nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
  • na području njezinog prebivališta moguće je osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan  Zakonom o socijalnoj skrbi
  • da nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na socijalnu uslugu ili dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti
  • prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 300% osnovice.

Ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 300% osnovice, a nije veći od 400% osnovice, korisniku koji ispunjava uvjete rješenjem Centra za socijalnu skrb priznaje se pravo na 50% cijene troškova usluge pomoći u kući.

 

Odaberite jezik

Komunalac Vrbovsko

Željeznička 1a
51326 Vrbovsko

OIB 45552012966

Tel +385 (51) 875-121
Fax +385 (51)
875 084
voditeljica Danijela Panijan

dpanijan@komunalac-vrbovsko.hr

ZAKONSKI PROPISI


Zakon o socijalnoj skrbi

Internet url icon

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Internet url icon

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Internet url icon

pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge

Internet url icon