ODLUKA O DONOŠENJU MJERA ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA NA GOSPODARSTVO NA PODRUČJU GRADA VRBOVSKOG USLIJED EPIDEMIJE UZROKOVANE KORONAVIRUSOM (COVID-19)

 

 

CJENIK ODVOZA OTPADA


PLAN ODVOZA OTPADA ZA PODRUČJE GRADA VRBOVSKOG PO ULICAMA I DANIMA U TJEDNU

PLAN ODVOZA MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA PODRUČJE GRADA VRBOVSKOG PO ULICAMA I DANIMA U TJEDNU (SVAKI TJEDAN)PONEDJELJAK

PONDEJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

ŽELJEZNIČKA, GROZDANE, F. RAČKOG, ZAGREBAČKA, B. DRAGA, ISTARSKA, I. G.KOVAČIĆA (DO GALERIJE), DOBRA, TVORNIČKA,

M. DRAGE, ROŽMAN BRDO, HAMBARIŠTE, LUKE, MUSULINI, J. MAMULE, POZDERSKA, B. JANČIĆA, KOSANOVIĆI, J.STOJANOVIĆA,

JAKŠIĆI, DOKMANOVIĆI, NIKŠIĆI, BUNJEVCI (UZ GL. CESTU), TOMIĆI, R. JAKŠIĆA, BORIK, N. BUNJEVCA, ŠKOLSKA (MORAVICE),

I. G. KOVAČIĆA (OD GALERIJE), TUK, STUBICA (OD RASKRŠĆA PREMA NADVUČNIKU), NADVUČNIK, LUKOVDOL, ERTIĆ, ZAUMOL,


ODVOZ RECIKLABILNOG OTPADA ZA PODRUČJE GRADA VRBOVSKOG PO ULICAMA I DANIMA U TJEDNU (SVAKI DRUGI TJEDAN )

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

ŽELJEZNIČKA, GROZDANE, F. RAČKOG, ZAGREBAČKA, B. DRAGA, ISTARSKA, I. G .KOVAČIĆA (DO GALERIJE), DOBRA, TVORNIČKA, PILANSKA, JARAK, V. BUBNJA, VUJNOVIĆI, JAPIĆI, KLAJNER BRDO. JELOVAC, JABLAN, SENJSKO.      

M. DRAGE, ROŽMAN BRDO, HAMBARIŠTE, LUKE, MUSULINI, J. MAMULE,POZDERSKA, B. JANČIĆA, KOSANOVIĆI, J. STOJANOVIĆA, ĐURIĆI, GRADINA, C. BRDO, PALAJSI, T.POLJANA, GVOZDENI, TATALOVIĆI, LJUBOŠINA, KLJUČ, H. BRANITELJA, K. TOMISLAVA, RADNIČKA.        

1. SVIBNJA, SKAKAVAC, B. BRIJEG, D. HAJDINE, STUBICA (DO RASKRŠĆA PREMA MORAVICAMA), G. HAJDINE, PRESIKA, VUČINIĆI, JAKŠIĆI, DOKMANOVIĆI, NIKŠIĆI, BUNJEVCI (UZ GL. CESTU), TOMIĆI, R. JAKŠIĆA, BORIK, N. BUNJEVCA, ŠKOLSKA (MORAVICE), GORANSKA, M. VUČKOVIĆA, PETROVIĆI, D. VUČKOVIĆI, I. PETROVIĆA. PARTIZANSKI PUT, Ž. FAŠIZMA, ŠKOLSKA (VRBOVSKO).     

I. G. KOVAČIĆA (OD GALERIJE), TUK, STUBICA (OD RASKRŠĆA PREMA NADVUČNIKU), NADVUČNIK, LUKOVDOL, ERTIĆ, ZAUMOL,PLEMENITAŠ, ZAPEĆ, BLAŽEVCI, ŠTEFANCI, GORENCI, DOLENCI, PODVUČNIK, L. DRAGA, MOČILE (UZ GLAVNU CESTU), SEVERIN NA KUPI, KLANAC, RIM, ZDIHOVO, LIPLJE, OSOJNIK, V. JADRČ, M. JADRČ.


ODVOZ KOMUNALNOG I RECIKLABILNOG OTPADA S PODRUČJA SA LOŠIJOM PRISTUPAČNOŠĆU (SVAKI DRUGI PONEDJELJAK I PETAK U MJESECU)
 

PONEDJELJAK

 

PETAK

RECIKLABILNI

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

TVORNIČKA (8 i 10), JELOVAC (VIKEND NASELJE), BREZOVA POLJANA, CETIN (LOVAČKA KUĆA). RIBNJAK, POLOVINE, MAJER, ZELIĆI,KOVAČEVIĆI. KOMLENIĆI, MLINARI, TIĆI, RADOŠEVIĆI, ŽAKULE, CAREVIĆI, MATIĆI, VUKŠIĆI, G. VUČKOVIĆI, DRAGOVIĆI, VUKELIĆI, BUNJEVCI (DIO ISPOD GLAVNE CESTE), RADIGOJNA. GORICA, DAMALJ, PLEŠEVICA,MALI KLANAC, SMIŠLJAK, MOČILE (IZNAD GL. CESTE),

 

Odaberite jezik

Obavijest o novom Cjeniku javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada (primjena od 01.01.2019. godine)

Kliknite ikonu za pregled

Obavijest o novim cijenama usluge odvoza otpada
od 1. siječnja 2017. godine
Kliknite ikonu za pregled

Obavijest o novim cijenama usluge odvoza otpada
od 1. srpnja 2016. godine
Kliknite ikonu za pregled

Odluka o donošenju Cjenika usluga odvoza komunalnog otpada s primjenom od l. srpnja 2016. godine
Kliknite ikonu za pregled

ZAKONSKI PROPISI

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

(poveznica na Odluku objavljenu u Službenim novina Grada Vrbovskog)

ZAKON O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

KORIŠTENJE KOMUNALNIH USLUGA (Službene novine PGŽ« 53/11)

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM PGŽ (Plan gospodarenja otpadom Grada Vrbovskog)

 

Uputsvo o načinu plaćanja i obračun (Službene novine PGŽ« 7/04)

Odluka o kriterijama za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom(PGŽ 32/10)

Obrazac izjave za korisnike socijalne skrbi

Obrazac izjave za domaćinstva s jednim članom

Obrazac izjave vlasnika kuća za odmore