Temeljem Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021 čl.77. st. 3.) i Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Vrbovskog (Službene novine Grada Vrbovskog broj 2/22, čl. 30. st. 3.) daje se na javno savjetovanje prijedlog cjenika pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Vrbovskog s obrazloženjem cijene i izmjene cijene te obrazloženjem načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge komunalnog društva, Komunalac d.o.o. u trajanju od 30 dana.

Savjetovanje s javnošću traje od 28. veljače 2022. do 30. ožujka 2022. godine

PRILOZI


  1. PRIJEDLOG CJENIKA PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA VRBOVSKOG, DAVATELJA JAVNE USLUGE KOMUNALAC D.O.O., S OBRAZLOŽENJEM CIJENE JAVNE USLUGE
  2. OBRAZAC SUDJELOVANJA U INTERNETSKOM SAVJETOVANJU ZAINTERESIRANE JAVNOSTI O NACRTU CJENIKA USLUGA

 

Odaberite jezik